впечатление

впечатление
įspūdis statusas T sritis švietimas apibrėžtis Stiprus pažintinis-emocinis naujos informacijos, patirties vertinamasis išgyvenimas, sukeliantis įvairias reakcijas, skatinantis veiklą, lemiantis elgesį. Skiriamas pirmas, gilus ir bendras įspūdis. Suvokdami kitą žmogų (mokinį, kolegą, mokyklos vadovą) kaip asmenybę, sąmonėje fiksuojame jo išorę, elgseną. Suvokinių visuma daro tam tikrą įspūdį, kuriuo remiamasi vertinant objektus. Pirmas įspūdis – dažnas vertinimo veiksnys. Tyrimai rodo, kad jis gana informatyvus, nors ne visada teisingas. Bendras įspūdis – mažiau nei pirmas remiasi emocijomis. Jis platesnis, intelektualesnis, jame mažiau spragų negu pirmajame. Gilų įspūdį sukelia stiprūs emociniai išgyvenimai. Įspūdžių šaltinis gali būti ne tik žmonės, bet ir įvairūs pirmą kartą suvokiami aplinkos daiktai, reiškiniai, grožinės literatūros kūriniai, spektakliai, ekskursijos ir pan. Mokinių įspūdžiai naudojami ne tik lavinimui (įspūdžių rašiniai), bet ir diagnostikai – požiūriams, vertinimams išsiaiškinti, išsilavinimui nustatyti. atitikmenys: angl. impression vok. Eindruck rus. впечатление

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • ВПЕЧАТЛЕНИЕ — Глагол печатлеть и производные от него запечатлеть и напечатлеть вошли в словарь русского литературного языка из языка старославянского (см. Срезневский, 2, с. 924; ср. Востоков, Сл. ц сл. яз., 4, с. 263). В глаголе запечатлеть рано обозначились… …   История слов

 • ВПЕЧАТЛЕНИЕ — ВПЕЧАТЛЕНИЕ, впечатления, ср. 1. Образ, отражение, след, оставляемый в сознании человека окружающими предметами, лицами, событиями. Впечатления детства. Путевые впечатления. Искать новых впечатлений. Впечатления очевидца. Это впечатление не… …   Толковый словарь Ушакова

 • впечатление — См. чувство... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. впечатление действие, чувство; отзыв, импрессия, отклик, ощущение, оценка, впечатленьице, эффект, мнение, звучание …   Словарь синонимов

 • Впечатление —  Впечатление  ♦ Impression    Вид восприятия, больше связанный с воспринимающим субъектом, чем с воспринимаемым объектом. Всякое впечатление субъективно, и только в силу своей субъективности истинно или может быть истинным. Именно на этом… …   Философский словарь Спонвиля

 • ВПЕЧАТЛЕНИЕ — ВПЕЧАТЛЕНИЕ, я, ср. 1. След, оставленный в сознании, в душе чем н. пережитым, воспринятым. Впечатления детства. Дорожные впечатления. 2. Влияние, воздействие. Находиться под впечатлением разговора. 3. Мнение, оценка, сложившиеся после знакомства …   Толковый словарь Ожегова

 • ВПЕЧАТЛЕНИЕ — ВПЕЧАТЛЕНИЕ, следы, оставляемые на нервно псих. аппарате человека каким либо раздражением. В обычном словоупотреблении о В. говорят, когда данное раздражение имело эмоциональный оттенок и когда оставленный им след носил достаточно яркий характер …   Большая медицинская энциклопедия

 • ВПЕЧАТЛЕНИЕ — англ. impression; нем. Eindruck. Образ, отражение, след, оставленный в сознании предметами, событиями, мнениями. Antinazi. Энциклопедия социологии, 2009 …   Энциклопедия социологии

 • впечатление — 1. След, оставленный в сознании чем нибудь пережитым. Беглое, бледное, большое, волнующее, глубокое, громадное, грустное, жгучее, живительное, живое, жизненное, исключительное, наглядное, невыразимое, нежданное, незабываемое, неизгладимое,… …   Словарь эпитетов

 • впечатление — возникает впечатление • существование / создание, субъект, начало возникло впечатление • существование / создание, субъект, начало впечатление оставить • действие впечатление осталось • существование / создание, субъект, продолжение впечатление… …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • впечатление — • большое впечатление • глубокое впечатление • грандиозное впечатление • громадное впечатление • жгучее впечатление • значительное впечатление • исключительное впечатление • колоссальное впечатление • наибольшее впечатление • невыразимое… …   Словарь русской идиоматики

 • впечатление — сущ., с., употр. часто Морфология: (нет) чего? впечатления, чему? впечатлению, (вижу) что? впечатление, чем? впечатлением, о чём? о впечатлении; мн. что? впечатления, (нет) чего? впечатлений, чему? впечатлениям, (вижу) что? впечатления, чем?… …   Толковый словарь Дмитриева

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”